Rapport från TDG-mötet juli 2016

Rapport från TDG-mötet juli 2016