Nya regler om transport av farligt gods från och med 2019

Mindre ändringar som markerats med grön färg i bifogad PDF kommer att ske i ADR 2019. För detaljerad information se bifogad PDF från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Rapport från TDG-mötet juli 2016