Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar”

Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät.

Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät.

Kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” upplevdes som positiv av Patrik Lundin som gick kursen i maj och som är kursledare i STOR:s kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”.

Patrik Lundin meddelar vidare att ” Det gavs mycket råd och tips gällande säkerhet, risker, ergonomi, personlig hygien, arbetsmiljö och lagar/regler vid högtrycksspolning” och ”Som helhet tycker jag det var en bra kurs för framför allt nybörjare, men även mer erfarna har nytta av kursen och den ger lite tankeställningar”

Kursen hos Teknologisk Institut ska inte blandas ihop med kursen i STOR:s regi ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter” som är specialiserad för underhållsspolning och akuta spolningar i fastigheters avloppssystem

Styrelsen

https://www.teknologiskinstitut.se/saker-och-effektiv-rensning-av-avloppsledningar/k9631?cms.query=s%E4ker

Årsmöte 2018 – Helsingfors

Årsmötet 2018 äger rum 13-15 april 2018, på Silja-Line som går till Helsingfors. Anmälan och mer information finns här. Årsmote 2018 inbjudan

Kurs i Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter

Den 23 maj 2018 kommer en ny kurs att hållas på Scandic Alvik i

Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter, den 23 maj 2018 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm – inbjudan kommer här.Kursinbjudan Spolkurs 20180523

 

Oljeavskiljarkurs 25 april 2018, Scandic Alvik

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare kommer att hållas den 25 april 2018 på Scandic Alvik, Stockholm. Vi har omarbetat kursen och den kommer endast att vara en dag. Inbjudan finns här. Kursinbjudan 20180425, utg 1

Cisterndagarna 2018

Den 24-25 januari 2018 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2018 på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Även denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.cisterndagarna-2018

Nytt Oljeavskiljare – 5-års kontrollrapport och underhållsprotokoll

Ny kontrollrapport för 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram, finns under ”Logga in” Oljeavskiljare.

 

Även nytt protokoll för underhåll har tagits fram, Underhållsprotokoll finns att hämta på samma sida.

 

 

Ny oljeavskiljarkurs

Den 24-25 oktober 2017 kommer  nästa kurs i kontroll av Oljeavskiljare att äga rum, på Scandic Nord i Norrköping. Bifogar inbjudan.Kursinbjudan 20172034_25, utg 1

Skrivelse till Naturvårdsverket

STOR har tillsammans med SPT skrivit en information om bakgrunden till arbetet med att få en styrande ackreditering för kontroll av oljeavskiljare, se nedan.

 

Info till Naturvårdsverket om oljeavskiljare org

Årsmötet 2017

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för att vi fick fortsatt förtroende att leda riksföreningen ytterligare ett år. Vi välkomnar vårt nytillskott till styrelsen, Joakim Nikkila.

Vi ser fram emot kommande verksamhetsår, där vi förhoppningsvis når ännu längre fram mot en styrande ackreditering av 5-års kontroll av oljeavskiljare och att vi ytterligare kan utveckla våra kursverksamheter

Protokoll från årsmötet finns under medlemssidorna.


Styrelsen STOR

Ulf Hellman Ordförande
Håkan Jonsson Vice ordförande
Marie Borgström Sekreterare
Lars Strandstedt Kassör
Magnus Rooth Ledamot
Joakim Nikkilä Ledamot
Ronny Larsson Suppleant

Valberedningen

Ronny Larsson Sammankallande
Tony Axelsson

Cisterndagarna 2017

Cisterndagarna hölls i Göteborg 24-25 januari och vår förhoppning var att få reda på hur långt föreskriftsarbetet med ny föreskrift från Naturvårdsverket och MSB gått. Tyvärr så har det inte hänt särskilt mycket sedan de gamla föreskrifterna var ute på remiss i höstas. Naturvårdsverket funderar fortfarande på vissa tekniska lösningar och räknar inte med att v ara klara förrän till sommaren, som tidigast skulle jag vilja säga. Jag lägger upp deras presentationer här och även presentationen som Arbetsmiljöverket skulle haft ang nya föreskrifter för trycksättning, men de lämnade återbud dagen före. NVs presentationMSBs presentationAV presentation

Vi återkommer när ngt nytt har hänt.