Kontrollrapport 5-års kontroll av Oljeavskiljare

De företag som är auktoriserade av STOR kan använda Rapporten som har tillägget STOR i namnet, där finns STORs logga i fältet i mitten. Förteckning över dessa finns på hemsidan under auktorisering oljeavskiljare, www.stor.org.
I fältet till vänster kan en bild av företagets egen logga läggas till, för att lägga till företagets logga använd funktionen infoga Bild i Word.
 
Båda rapporterna finns under medlemssidorna på hemsidan. 
 
OBS!!! Rapporten med STORs logga får endast användas av de företag som har en auktorisation utfärdad av STOR.