Skrivelse till Naturvårdsverket

STOR har tillsammans med SPT skrivit en information om bakgrunden till arbetet med att få en styrande ackreditering för kontroll av oljeavskiljare, se nedan.

 

Info till Naturvårdsverket om oljeavskiljare org

Årsmötet 2017

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för att vi fick fortsatt förtroende att leda riksföreningen ytterligare ett år. Vi välkomnar vårt nytillskott till styrelsen, Joakim Nikkila.

Vi ser fram emot kommande verksamhetsår, där vi förhoppningsvis når ännu längre fram mot en styrande ackreditering av 5-års kontroll av oljeavskiljare och att vi ytterligare kan utveckla våra kursverksamheter

Protokoll från årsmötet finns under medlemssidorna.


Styrelsen STOR

Ulf Hellman Ordförande
Håkan Jonsson Vice ordförande
Marie Borgström Sekreterare
Lars Strandstedt Kassör
Magnus Rooth Ledamot
Joakim Nikkilä Ledamot
Ronny Larsson Suppleant

Valberedningen

Ronny Larsson Sammankallande
Tony Axelsson

Cisterndagarna 2017

Cisterndagarna hölls i Göteborg 24-25 januari och vår förhoppning var att få reda på hur långt föreskriftsarbetet med ny föreskrift från Naturvårdsverket och MSB gått. Tyvärr så har det inte hänt särskilt mycket sedan de gamla föreskrifterna var ute på remiss i höstas. Naturvårdsverket funderar fortfarande på vissa tekniska lösningar och räknar inte med att v ara klara förrän till sommaren, som tidigast skulle jag vilja säga. Jag lägger upp deras presentationer här och även presentationen som Arbetsmiljöverket skulle haft ang nya föreskrifter för trycksättning, men de lämnade återbud dagen före. NVs presentationMSBs presentationAV presentation

Vi återkommer när ngt nytt har hänt.

Årsmöte i STOR

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggnings-sidorna för Medlemmar.

Årsmötet för 2017 i STOR kommer att hållas på Hotell Scandic Linköping City den 7 april 2017. Inbjudan med anmälningsblanett finns att hämta här. Arsmote 2017 inbjudan

Kontrollrapport 5-års kontroll av Oljeavskiljare

De företag som är auktoriserade av STOR kan använda Rapporten som har tillägget STOR i namnet, där finns STORs logga i fältet i mitten. Förteckning över dessa finns på hemsidan under auktorisering oljeavskiljare, www.stor.org.
I fältet till vänster kan en bild av företagets egen logga läggas till, för att lägga till företagets logga använd funktionen infoga Bild i Word.
 
Båda rapporterna finns under medlemssidorna på hemsidan. 
 
OBS!!! Rapporten med STORs logga får endast användas av de företag som har en auktorisation utfärdad av STOR.

Nya kurser i 5-års kontroll och Dimensionering av oljeavskiljare

För att möte efterfrågan på våra kurser i 5-års kontroll och Dimensionering av oljeavskiljare kommer nya kurser att hållas den 17-18 januari 2017.

Kursinbjudan 17-18 jan 2017

Cisterndagarna 2017 i samarbete med STOR

Den 24-25 januari 2017 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2017 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. Denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.

konf-cisterndagarna-2017

Nya kurser 5-års kontroll och dimensionering av oljeavskiljare

Bifogar inbjudan till nya kurser, 5-års kontroll av oljeavskiljare samt dimensionering av oljeavskiljare. Kurserna hålls den 1-2 november 2016 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm.
Deltagarantalet är begränsat till 30 deltagare så först till kvarn gäller.

kursinbjudan-1-2-nov-2016

Nya regler om transport av farligt gods från och med 2019

Mindre ändringar som markerats med grön färg i bifogad PDF kommer att ske i ADR 2019. För detaljerad information se bifogad PDF från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Rapport från TDG-mötet juli 2016