Årsmötet 2017

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för att vi fick fortsatt förtroende att leda riksföreningen ytterligare ett år. Vi välkomnar vårt nytillskott till styrelsen, Joakim Nikkila.

Vi ser fram emot kommande verksamhetsår, där vi förhoppningsvis når ännu längre fram mot en styrande ackreditering av 5-års kontroll av oljeavskiljare och att vi ytterligare kan utveckla våra kursverksamheter

Protokoll från årsmötet finns under medlemssidorna.


Styrelsen STOR

Ulf Hellman Ordförande
Håkan Jonsson Vice ordförande
Marie Borgström Sekreterare
Lars Strandstedt Kassör
Magnus Rooth Ledamot
Joakim Nikkilä Ledamot
Ronny Larsson Suppleant

Valberedningen

Ronny Larsson Sammankallande
Tony Axelsson