Skrivelse till Naturvårdsverket

STOR har tillsammans med SPT skrivit en information om bakgrunden till arbetet med att få en styrande ackreditering för kontroll av oljeavskiljare, se nedan.

 

Info till Naturvårdsverket om oljeavskiljare org