Nytt Oljeavskiljare – 5-års kontrollrapport och underhållsprotokoll

Ny kontrollrapport för 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram, finns under ”Logga in” Oljeavskiljare.

 

Även nytt protokoll för underhåll har tagits fram, Underhållsprotokoll finns att hämta på samma sida.