Inlägg av support@vikab.com

STOR registrerat varumärke

Rksföreningen STOR har inregistrerat namnet STOR som varumärke. Policy för användande och hänvisning till STOR, samt själva avtalet och registreringsbeviset finns på inloggningssidorna under medlemmar.

Remiss från MSB

STOR har erhållit en remiss från MSB med en konsekvensutredning inför upphävande av NFS 2003:24. STOR ber därför medlemsföretagen att snarast lämna synpunkter på konsekvensutredningen. STOR behöver ha era synpunkter senast den 14 augusti 2014. Konsekvensutredningen finns att ladda ner här. Följebrev finns här.

Nya medlemsföretag Maj 2015

Vi välkomnar nedanstående nya medlemsföretag till STOR: FORIA AB, Södertälje JiMa Högtryck AB, Malmö Skadeservice i Östhammar AB, östhammar

Nya medlemsföretag

Vi välkomnar 4 nya företag som medlemmar i STOR: Timrå Renhållnings AB, TIRAB Ohlssons AB, Landskrona Bureå rör Cisternkontroll AB, Bureå Verkstads AB Treco, Våxtorp

Ny kurs i kontroll och besiktning av oljeavskilajre

För att tillgodose våra medlemsföretags önskemål om ytterligare kurs har vi nu bestämt att genomföra både Steg I och II enligt nedan: STEG I – Den 26 maj 2015 och STEG II – Den 27 maj 2015 Båda kurserna hålls i Stockholm, på Hotell Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma Stockholm. Hotell Scandic Alvik […]

Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet i STOR den 21 mars 2015 hölls i Göteborg. Protokoll från detta finns på medlemssidorna.