Inlägg av support@vikab.com

Krav på företag som utför kontroller av oljeavskiljare

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har tidigare gått ut med information att man kräver att de som ska utföra kontroller på oljeavskiljare var tvungna att vara ackrediterade av Swedac. Det skulle alltså inte räcka med att ha gått STOR:s kurser och vara STOR-auktoriserad. Miljönämnden har nu backat och släpper kravet på ackreditering. Brevet från miljönämnden finns […]

STOR-auktorisation för kontroll av oljeavskiljare – information i Göteborg och Malmö

Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett register över alla oljeavskiljare som finns i Göteborg. Efter utförd service eller kontroll kan STOR-auktoriserade företag själva logga in och registrera åtgärder som har vidtagits. I samband med igångsättningen av registret höll STOR en anpassad endagarskurs (Steg 1 och 2) för ett 50-tal miljöinspektörer och tillsynspersonal från Gryaab […]