Detta är STOR

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening.

– En sammanslutning av specialister som säkrar miljön.

Om STOR

STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Våra medlemmar är seriösa och kunniga företagare som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.

Varför STOR