STOR har ny logga

STOR

STOR har tagit fram ny logga, se ovan.

Nya medlemsföretag i STOR

STOR välkomnar nya medlemsföretag:

Frazer System AB, Bro

Miljö- och Industriteknik AB, Timrå

Renall AB, Norrköping

Sandahls Entreprenad AB, Värnamo

TL Teknik i Södertälje AB, Södertälje

Egenkontroll av oljeavskiljare

Reningssystem i Sverige AB har tagit fram utrustning för egenkontroll av oljeavskiljare. Medlemmar i STOR får 10 % rabatt.

Läs mer här.

Avtal med Scandic

STOR har tecknat avtal med Scandic som ger medlemmar rabatt på boende och konferenser. mer information finns under inloggningen för medlemmar.

Årsmöte i STOR

Åremötet i STOR kommer att hållas på Arken Hotel & Art Garden Spa i Göteborg den 20 – 22 mars 2015.

Mer information och anmälan finns att ladda ner här.

Inlämning från AKO cisternkontroll av uppgifter till MSB

De företag som är ackrediterade för cisternkontroll enligt MSBFS 2014:5 ska årligen skicka in uppgifter till MSB.

Uppgifterna som ska skickas in avser brister, skador eller andra avvikelser som påträffats under 2014. MSB fill även få information om 2014 års utfall när det gäller återkommande kontroll, både godkända, underkända och ”reparationsår”. Infomationen ska vara MSB tillhanda senast den 28 februari 2015, helst per e-post till registrator@msk.se.

Mer information finns i bifogade brev som kan laddas ner här.

HÖJDA GRÄNSVÄRDEN DIREKTUPPHANDLING ENLIGT LOU/LUF”

Från och med 1 juli 2014 höjs gränsvärdet för direktupphandling (d.v.s. möjligheten att teckna kontrakt med en leverantör utan att annonsera upphandlingen) enligt LOU till 505 800 kr. För de myndigheter som upphandlar enligt LUF (försörjningssektorn, d.v.s. hamnar, flygplatser etc) höjs direktupphandlingsgränsen till 939 342 kr.

Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor och tjänster.

Avtal med Ford

STOR har i dagarna tecknat ett avtal med Ford gällande deras auktoriserade Ford återförsäljare i Sverige. Avtalet omfattar köp eller leasing av Ford samt utrustning monterad i bil vid köptillfället. Separata serviceavtal kan tecknas för varje enskild bil. Rabatter för person- och transportbilar mm finns under medlemssidan i ”Avtal om företragsrabatt” daterat 2014-05-15.

STORs vagnparksägarnummer är: 86979 vilket skall åberopas.

Förslagslåda – vad tycker du är viktigt att STOR arbetar med

Nu kan du som medlem kontakta styrelsen och tala om vad du tycker är viktigt att STOR ska ta upp och arbeta med för att gagna medlemmarna. Logga in på medlemssidan och följ instruktionerna.

STOR fyller 50 år i 2014

STOR fyller 50 år i år och att vi tackar Jan B Westman, Bengt Ericson, Malte Neglén, Hans Ambrosius, Arne Larsson, Claes Rodhe, Gösta Axelsson, K A Lindqvist och Sverker Smith som den 20 mars 1964 genomförde sitt första årsmöte med Sveriges Tankrengörings- och Oljeskadesaneringsfirmors Riksförening som vi hette 1964.