Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

  Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är […]

Nya regler för kontroll av cisterner för brandfarliga vätskor

Den 1 juli träder två nya föreskrifter ikraft, dels från Naturvårdsverket NFS 2017:5 som reglerar cisterner inom vattenskyddsområde samt MSBFS 2018:3 som reglerar övriga cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Föreskrifterna finns att hämta på www.naturvardsverket.se och www.msb.se. Metodhandboken håller på att revideras för att stämma överens med de nya föreskrifterna. För de som önskar ta […]

Kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

Vi kommer att anordna en kurs i praktisk arbetsmiljö den 22 maj 2018, på Hotell Scandic Alvik. En kurs som leder er mot säkrare arbete i slutna utrymmen, med fokus på dokumentationskraven inför det praktiska arbetet. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna utrymmen. Gör rätt i ”tanken” och kom upp ur ”marken”! Inbjudan […]

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät. Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät. […]

Ny metodhandbok Kontroll av Oljeavskiljare

STOR vill informera er om att vi, i samarbete med SPT har uppdaterat Metodhandboken. Swedac har granskat uppdateringen av handboken och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har varit remissinstans. En av de större ändringarna är rörande tillvägagångssätt för systemets täthet samt tillägget av acceptanskriterier för de obligatoriska kontrollpunkterna i 5-årskontrollen. Vi har även reviderat […]

STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från […]