Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Cisterndagarna 2018

Den 24-25 januari 2018 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2018 på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Även denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.cisterndagarna-2018

Årsmötet 2017

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för att vi fick fortsatt förtroende att leda riksföreningen ytterligare ett år. Vi välkomnar vårt nytillskott till styrelsen, Joakim Nikkila. Vi ser fram emot kommande verksamhetsår, där vi förhoppningsvis når ännu längre fram mot en styrande ackreditering av 5-års kontroll av oljeavskiljare och att vi ytterligare kan […]

Cisterndagarna 2017

Cisterndagarna hölls i Göteborg 24-25 januari och vår förhoppning var att få reda på hur långt föreskriftsarbetet med ny föreskrift från Naturvårdsverket och MSB gått. Tyvärr så har det inte hänt särskilt mycket sedan de gamla föreskrifterna var ute på remiss i höstas. Naturvårdsverket funderar fortfarande på vissa tekniska lösningar och räknar inte med att […]

Årsmöte i STOR

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggnings-sidorna för Medlemmar. Årsmötet för 2017 i STOR kommer att hållas på Hotell Scandic Linköping City den 7 april 2017. Inbjudan med anmälningsblanett finns att hämta här. Arsmote 2017 inbjudan

Kontrollrapport 5-års kontroll av Oljeavskiljare

De företag som är auktoriserade av STOR kan använda Rapporten som har tillägget STOR i namnet, där finns STORs logga i fältet i mitten. Förteckning över dessa finns på hemsidan under auktorisering oljeavskiljare, www.stor.org. I fältet till vänster kan en bild av företagets egen logga läggas till, för att lägga till företagets logga använd funktionen infoga […]