Rapport från 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från TDG-mötet december 2020

 

I bifogad fil ovan finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).