Årsmöte i STOR 2021

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2021

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 9 april 2021, kl 10.00.

De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk för uppkoppling och även handlingar till årsmötet. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida, www.stor.org senast 1 vecka före årsmötet

Om ni har några motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet så behöver styrelsen ha dessa senast den 25 mars 2021, de skickas till ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com.

Styrelsen har en motion beträffande våra stadgar, i § 20 anges att det ska ske val av revisor och revisorssuppleant vid årsmötet. Eftersom vi använder auktoriserad revisor från ett stort revisionsbolag anser inte styrelsen att någon suppleant behöver väljas.

Vi behöver er anmälan senast 2021-03-31 till info@stor.org.

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Marie Borgström per mail marie.borgstrom@telia.com eller vår ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com eller tel: 072-705 96 57.

Välkomna!

Styrelsen