Inbjudan till Informationsmöte om kontroll av oljeavskiljare den 25 septemberI

Swedac håller informationsmöte om oljeavskiljare

Ett informationsmöte anordnas den 25 september 2019 av Swedac i samarbete med SPT och STOR om kontroll av oljeavskiljare och myndigheten Swedac’s ackreditering för detta. Programmet omfattar kontroller och kontrollorgan, teknik för oljeavskiljare, erfarenheter av utförda kontroller.

Vi är tacksamma om denna inbjudan förmedlas vidare till er kommuns berörda tillsynsmyndighet som hanterar oljeavskiljare, såsom miljökontor, miljöförvaltning eller motsvarande.

När: Onsdag den 25 september 2019, 10:00 – 15:00
Var: Arlanda, Stockholm. Clarion Hotel Arlanda

Mötet kommer att ta upp frågor kring kontroll av oljeavskiljare och ackreditering av de som utför kontrollerna samt erfarenhetsutbyte, aktuell lagstiftning och rekommendationer till tillsynsmyndigheter med ansvar för oljeavskiljare.

Har du en fråga du vill ta upp på informationsmötet? Skicka den till oljeavskiljare@swedac.se så besvaras den på mötet.

Preliminärt program
Information om ackreditering
• Ackreditering
• Kontrollorgan
• Syften
Information om teknik oljeavskiljare
• Funktion
• Vanliga fel vid kontroll
• Standarder mm.
Rapportering av kontroller
• Kontrollrapporter
• Utveckling
Framtida utveckling
• Installationskontroll
• Lagstiftning
Ett mer utförligt program med tider och föredragshållare kommer i augusti.

Anmälan
Det går att delta på plats eller via webbsändning.

För deltagande på plats utgår en avgift på 495 kr. I avgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till oljeavskiljare@swedac.se

Skriv i mailet om du avser att medverka på plats eller via webbinar.

Vi har begränsat antal platser.

Välkomna!