Uppdateringskurs Cisternkontroll

STOR och SPT kommer tillsammans genomföra Uppdateringskurs – Cisternkontroll den 12 september 2019 i Uppsala och den 18 september i Växjö.

Utbildningen vänder sig till kontrollanter och tekniskt ansvariga på företag ackrediterade för installations- och återkommande kontroll av Swedac.

Kursen kommer att hållas i samarbete med MSB.

Mer information och inbjudan kommer senare men reservera gärna en av dagarna redan nu!