Inbjudan till Uppdateringskurs Cisternkontroll i samarbete med MSB.

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Uppdateringskurs Cisternkontroll

SPT och STOR har tillsammans tagit fram Uppdateringskurs Cisternkontroll för de som arbetar med kontroller av cisterner i ett ackrediterat företag. Kursen vänder sig till behöriga samt tekniskt- och kvalitetsansvariga.

Kursen hålls på följande tider och platser:

4 februari 2020, Clarion Hotel Arlanda Airport

Under dagen kommer vi att behandla MSBFS 2018:3, Vad som gäller inom vattenskyddsområden, Metodhandbok, bedömning av skador och vi kommer även att gå igenom ifyllandet av kontrollrapporterna.

Föredragshållare är Jan-Erik Lindström, SPT, Tomas Wallin Ragnsells, Ingela Hellberg, MSB samt Marie Borgström, STOR

Start med samling och kaffe kl 09.00, kursen startar kl 9.15 och slutar senast kl 16.15.
Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag är 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:
SPT: Jan-Erik Lindström, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu
STOR: Marie Borgström, Tel: 070-977 88 83, E-post: marie.borgstrom@telia.com.

Anmälan och mer information finns på SPT:s hemsida, adress www.sptass.eu, eller via länk: https://www.sptass.eu/sv/nyheter/uppdateringskurs-cisternkontroll-i-samarbete-med-msb

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara SPT tillhanda senast den 20 januari 2020.

Välkomna!