God Jul och Gott Nytt År

I år har det varit ett väldigt ovisst år. Vi har inte vetat vad som skulle bli av året med tanke på ovissheten runt Corona och spåren i branschen till följd av det.
Vi har många av oss fått anpassa oss till rådande omständigheter och för egen del har det blivit många telefonmöten under året.
Signalerna vi får är ändå att bolagens lönsamhet i branschen har varit goda och det känns ju bra! 
Vi inom STOR har jobbat vidare på att få kontroll av oljeavskiljare till ett ackrediteringsområde som lagkrav likt det som finns inom cisternkontroll. Idag skiljer kraven mycket på var kontrollen utförs. Det är väldigt olika kunskapsnivåer både hos företag som kontrollerar och tillsynsmyndigheterna så för att få en gemensam standard så ser vi en lagstyrd ackreditering som ett måste. STOR:s plan är att fortsätta att hålla utbildningar och hålla metodhandboken uppdaterad. 
 För att säkra att vi även fortsättningsvis kan hjälpa er med det har vi skickat in en ansökan till Swedac om att få vara ansvariga för kontrollordningen för ackreditering inom detta ackrediteringsområde.

Även vi har fått anpassa oss under året så vi har haft utbildningar inom besiktning av oljeavskiljare digitalt i stället för fysiskt. Det har fungerat över förväntan men det är inte samma sak som att träffas.

Vi har även jobbat med att ta fram en utbildning för att underhållsspola ledningar i gata. Den har vi dock fått skjuta framåt då vi måste kunna se sakerna i praktiken. Vi kommer att återkomma mer om det när Corona är över.
 
Vi fortsätter också som tidigare med uppdateringar av metodhandbok beträffande cisternkontroll och vi planerar att hålla uppdateringskurser när Naturvårdsverket kommer med ny föreskrift beträffande krav på ackreditering för kontroll av sekundära skydd.

Glöm inte att göra din röst hörd på årsmötet som vi har tänkt hålla i april. Separat inbjudan kommer.

Med detta tänkte vi bara passa på att önska er God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen i STOR


Håkan Jonsson / Ordförande