ADR – Inbjudan till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR) 8 – 12 november 2021

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 8-12 november. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” i föregående länk). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar.

Tid för samrådsmöte: Fredagen den 29 oktober  kl. 10.00 – 12.00

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

2021-11 Inbjudan samrådsmöte2021-11 dokumentsammanställning samrådsmöte