Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har även en ny uppdaterad Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans som är daterad 2017-10-12 utgåva 4. Här beskrivs bla den nya metoden hur man kontrollerar systemets täthet.

Ny Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa på vår hemsida.

STOR och SPT håller på att ta fram ny kurslitteratur som beräknas vara klar när vi kommer till den styrande ackrediteringen.

Allt detta har gjorts för att man fortare ska nå en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare med styrande föreskrifter från Naturvårdsverket, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner.

STOR och SPT har möte med Naturvårdsverket i slutet av november, återkommer med info efter detta möte

 

Ulf Hellman

Ordförande

 

Oktober 2018