Rapport från TDG-mötet december 2020

Rapport från TDG-mötet december 2020