Protokoll från årsmötet 20220325 finns nu under inloggning Medlemmar.