INBJUDAN SAMRÅDSMÖTE

Hej,

 

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 9-13 maj. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents”). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.

 

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar.

Tid för samrådsmöte: Fredagen den 29 april kl. 10.00 – 12.00

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

OBS! Deltagande anmäls senast måndagen den 25 april till katarina.strom@msb.se
Länk för att ansluta till mötet mejlas ut efter sista anmälningsdag.

Med vänlig hälsning
Katarina

_____________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Inbjudan samrådsmöte

2022-05 Inbjudan till samråd – dokumentsammanställning