Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) samt rapport från föregående de möte.

Hej,

Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG).

Uppgifter om samrådsmötet samt en dokumentsammanställning med sammanfattningar av förslagen på svenska finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk) i sammanställningen.

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 15 juni till josefine.gullo@msb.se ellercamilla.oscarsson@msb.se.

Svensk rapport WP.15 – maj 2021