Föreskrift från Naturvårdsverket nu till EU-kommissionen för godkännande

 

 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor har skickats in till Kommissionen som meddelat att frysningstiden löper ut den 4 oktober.

Nu finns förslaget tillsammans med uppdaterad konsekvensutredning och remissammanställning finns nu att läsa på vår hemsida:

 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner/