Rapport från TDG-mötet dec 2021

Rapport från TDG-mötet dec 2021