Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverketverket

I samarbete med SPT kommer det att genomföras en Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverket.
 
Den 17 november klockan 10 är det dags för digital tematräff om Naturvårdsverkets nya föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 
 
Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter, de var ute på remiss, vi tyckte till, nu är föreskrifterna klara och börjar gälla vid årsskiftet. 
 
På tematräffen får vi under 2 timmar lära oss mer om föreskriften, ställa frågor och diskuterar. Tematräffen arrangeras av SPT Association och Drivkraft Sverige i samarbete med STOR och Svenska Bensinhandel.