STOR deltog i årets Cisterndagar som hölls 22-23 januari i Göteborg. Vi hade en egen monter som var flitigt besökt, den var ständigt bemannad av ledamöter från styrelsen som svarade på frågor från deltagarna.

Det var många intressanta frågor som behandlades: risker och riskbedömningar på Preem Raff, framtidens fordon och drivmedel, riskbedömningar i samband med cisternarbete och arbete i slutna rum, vikten av att ha hanterings- och skyddsföreskrifter samt att genomföra riskbedömningar med vidtagna åtgärder.

MSB berättade om den nya föreskrifter som gäller för cisternkontroller och vad som händer på MSB, aktuellt arbete med lagstiftning mm. Utöver detta behandlades målningssystem i cisterner och hur förändringar i klimatet påverkar våra grundvatten. Det var två intressanta dagar!