Rapport från TDG-mötet december 2019

Rapport från TDG-mötet december 2019