Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01.
Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom börja rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

 

Mer information finns på www.nautrvardsverket.se.