Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej!

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10.

Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna.

Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har.

Vid leverans av metodhandboken till medlemmar i SPT och STOR levereras även mall för kontrollrapport mot NFS 2010:1 tillsammans med Metodhandboken..
För de som inte är medlemmar i SPT eller STOR debiteras 1,000 kr ex moms för mallen kontrollrapport mot NFS 2010:10.

Passa även på att ta del av Tematräff från den 17 november där Naturvårdsverket redogjorde om föreskrift NFS 2021:10, skydd mot mark- och vattenföroreningar.

Under sändningen kom det in många frågor som Naturvårdsverket har svarat på, dessa finns på via länk nedan.
Se allt på https://www.sptass.eu/sv/aktiviteter/tematraeff-om-foereskrift-om-skydd-mot-mark-och-vattenfoeroreningar

På uppdrag av STOR och SPT

Marie Borgström och Jan-Erik Lindström