Auktorisering oljeavskiljare m.m.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMSFÖRTAGEN

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra två Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för åtta år sedan. Sedan dess har vi i STOR:s regi utbildat 350 personer i kursen Steg I, ”Skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder” och 250 personer i kursen Steg II, ”Kontroll – Besiktning – Provtagning av olje- och sedimentavskiljare”. Vi har auktoriserat 45 medlemsföretag i tjänsten 5-års kontroll av olje- och sedimentavskiljare fram till dagens datum. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen.

I Verksamhetsberättelsen 2014 skrev styrelsen om det arbete som påbörjats med Swedac och SPT om gemensam kontrollrapport för att dokumentera 5-års kontroll av olje- och sedimentavskiljare, för de företag som är auktoriserade eller ackrediterade av Swedac. Samtidigt skulle även en ny uppdaterad Metodhandbok tas fram. Detta för att man skulle nå en obligatorisk Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare med styrande föreskrifter från Naturvårdsverket, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner. Mallen för kontrollrapporten och kurslitteraturen, Metodhandboken, är klara.

Kontrollrapporten finns snart att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken som STOR och SPT tagit fram kommer att användas som kurslitteratur i den nya kursen, olje- och sedimentavskiljare, som gemensamt kommer att hållas av STOR och SPT. Den nya kursen kommer bla att innehålla, hur man dimensionerar ”nya” och ”äldre” oljeavskiljare. Datum för första kursen beräknas till den 30/31 mars, mer info finns att hämta på vår hemsida närmare kursdatumet. Kursen ersätter STOR:s kurser Steg I och II och därmed kommer STOR inte längre att auktorisera några företag i kontroll av olje- och sedimentavskiljare.

Fortsättningsvis uppmanas de medlemsföretag som går den nya kursen i olje- och sedimentavskiljare att söka den frivilliga Swedac-ackrediteringen.

Fler och fler av våra kunder, exempelvis SPBI rekommenderar sina medlemmar, att de företag som ska utföra 5-års kontroller, ska vara ackrediterade av Swedac, detta gör man eftersom Swedac, kontrollerar hur 5-års besiktning utförs hos de ackrediterade företagen och STOR som förening har inga planer att utföra sådana kontroller hos de auktoriserade medlemsföretagen.

Därför har styrelsen i STOR beslutat att uppmana medlemsföretagen som redan är auktoriserade i kontrollen av olje- och sedimentavskiljare att söka den frivilliga ackrediteringen hos SWEDAC. Detta för att upprätthålla den höga standard gällande 5-års kontroll av olje- och sedimentavskiljare som de auktoriserade företagen har idag.

2016-01-29

Styrelsen gm Ulf Hellman

Information

Om skillnaden mellan auktorisation av STOR och ackreditering av Swedac finns här