Solna Högtrycksspolning AB

Brommavägen 4
169 30  Solna
Tel: 08-82 19 07
Län: Stockholm, Uppsala
E-post: info@solnahogtryck.se
Hemsida: www.solnahogtryck.se
Kategori: Slamsugning, högtrycksspolning, sanering, Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare