Skadeservice i Sverige AB

Box 62

742 21 Östhammar
Tel: 0173-211 15
Län: Stockholm, Uppsala
E-post:
Hemsida: www.skadeservice.se
Kategori: All typ av sanering efter brand, vatten, olja, kemikalier, slamsugninng, högtrycksspolning, torrsugning, transport inkl farligt avfall