Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för över tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har en Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans, den senaste är daterad 2019-09-16, utgåva 6.

Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa via SPT:s hemsida, www.sptass.eu.

STOR fick i början av 2021 acceptans från Swedac om ordningen för bedömning av överensstämmelse av ackrediteringsordningen för kontroll av oljeavskiljare, vilket innebär att STOR tillsammans med SPT kommer att vara ansvariga för att de metoder som ligger till grund för ackreditering uppdateras och hålls aktuella. Detta arbete görs i samråd med Swedac.

Vi fortsätter vårt arbete med att Naturvårdsverket ska bestämma att en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare ska bli gällande, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner. Detta arbete fortgår i flera olika arbetsgrupper.

Styrelsen i STOR

2021-03-19

5-års-kontrollrapport-OAS-2020

6-månaders kontrollrapport OAS 20180228

Metodhandbok

Vi samarbetar med SPT för beställning av Metodhandboken.

Beställning görs på www.sptass.eu.

För närvarande är det Metodhandbok utgåva 6 som gäller.