Umespol AB

Lärlingsgatan 27C
904 22 Umeå

Tel; 070-344 32 45

Län: Västerbotten
E-post:
Hemsida: www.umespol.se

Kagtegori: Högtrycksspolning, TV-inspektion, slamsugning, oljeavskiljare