Timrå Renhållnings AB, TIRAB

Svarvarvägen 2

861 36  Timrå
Tel: 060-57 39 15
Län: Västernorrland, Västerbotten
E-post: info@tirab.se
Hemsida: www.tirab.se
Kategori: Slamsugning, högtrycksspolning, FA, Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare