Team Olofssons Miljö AB

Wij 14

820 60 Delsbo
Tel: 0771-19 20 00
Län: Gävleborg, Dalarna
E-post: helena@nordins.nu
Hemsida: www.teamolofssons.se
Kategori: ADR transporter, sanering-, spol- och sug tjänster både ADR men också farligt avfall. Transporter av avfall, farligt avfall och material. Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare