Svensk Tanktransport AB

Myrmarksvägen 93
141 43 Huddinge
Telefon: 08-500 100 11
Län: Hela landet
E-post: info@svensktanktransport.se
Hemsida: www.svensktanktransport.se
Kategori: Slamkörningar, tömning av tvättrännor och oljeavskiljare. Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare