Spolsnabben AB

Skebogatan 4
752 28 Uppsala
Tel: 018-55 08 10

Län: Uppsala och Mälardalen
E-post: info@spolsnabben.se
Hemsida: www.spolsnabben.se

Kategori: Tömning av oljeavskiljare och tvättrännor , ADR-transport, Dimensionering och installation av avskiljaranläggningar, Slamsugning, Högtrycksspolning, Torrsugning, TV-inspektion samt 5-års kontroll av oljeavskiljare