Sortera Industry AB

Morabergsvägen 39
152 42 Södertälje

Tel: 08-35 63 27

Län: Hela landet

E-post: tony.odelstrand@sortera.se

Hemsida: www.sortera.se

Kategori: Avloppsrensning, högtrycksspolning, slamsugning, transport farligt gods och farligt avfall, rörinspektion, kontroll av oljeavskiljare, återvinning/hetvattenspolning, rotskärning, maskinfräsning, tankrengörint samt sedimenteringscontainers, vattenrening.