Ohlssons AB

Mineralgatan 10
254 64 Helsingborg
Tel:042-29 58 05
Län: Skåne
E-post: –
Hemsida: www.ohlssons.se
Kategori: Slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, sanering, tankrengöring, Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare