Malmberg Miljöhantering AB

G:a Byvägen, Yngsjö
296 85 Åhus
Tel: 0447-780 19 50
Län: Hela landet
E-post: –
Hemsida: www.malmbergmiljohantering.se
Kategori: Sugning, Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare