Jannes Slam och Spolservice AB

Hanövägen 31
802 57 Gävle
Tel: 073-530 90 93/076-221 86 16

Län: Gästrikland, Upplandm Södra Helsingland
Mail: j.s.s@telia.com

Kategori: Slamsugning, högtrycksspolning, farligt avfall, olje- och kemikaliesanering