Cleanpipe Sverige AB

Äsperedsgatan 8

424 57 Gunnilse
Tel: 031-33 00 500
Län: Västra Götalands län
E-post: info@cleanpipe.se
Hemsida: www.cleanpipe.se
Kategori: Slamsugning, Rotskärning, Högtrycksspolning och Avloppsrensning
Auktoriserad för kontroll av oljeavskiljare