Cija-Tank AB

Box 166

132 25 Saltsjö-Boo
Tel: 08-55661738

Fax: 08-55 66 17 44
Län: Stockholms län
E-post: martin.holmen@cija.se
Hemsida: www.cija.se
Kategori:Cisternkontroll, Oljeavskiljare, Auktorisation oljeavskiljare, farligt avfall