STOR Styrelsen 2017

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Ordförande Ulf Hellman

Interspol Systems AB
Fyrverkarbacken 26
112 60 Stockholm
E-post: ulf.hellman@interspol.se
Tel: 08-68 44 11 55
Mobil: 070-999 88 56
www.interspol.se

Sekreterare Marie Borgström

Borgströms Kvalitetskonsult AB
Rosengatan 17
507 31 Brämhult
E-post: marie.borgstrom@telia.com
Mobil: 070-977 88 83
www.b-kvalitetskonsult.se

Vice ordf. Håkan Jonsson

Suez Recycling AB
E-post: hakan.jonsson@sita.se
Tel: 08-519 330 77
www.sita.se

Kassör Lars Strandstedt

Spol & Industriservice AB
Slakthusvägen 4
602 28 NORRKÖPING
E-post: lars@spol-industriservice.se
Tel: 011-19 95 03, Fax: 011-19 96 93
Mobil: 070-586 20 57
www.spol-industriservice.se

Ledamot Joakim Nikkilä

Suez Recycling AB
Blidögatan 24
211 24 Malmö
E-post: joakim.nikkila@suez.com
Tel: 040-693 43 23
www.suez.se

Ledamot Magnus Rooth

Interspol Systems AB
Fyrverkarbacken 26
112 60 Stockholm
E-post:
magnus.rooth@interspol.se
Tel: 020-300 000
www.interspol.se

Suppleant  Ronny Larsson

OY Eur-Mark AB
Byom 135
836 92 lit
E-post: ronny.larsson@roinge.se
Tel: 070-533 77 390
www.eurmark.fi

Valberedning

Ronny Larsson, Ordförande
OY Eur-Mark AB
Byom 135, 836 92 LIT
E-post: ronny.larsson@roinge.se
Tel: 070-533 77 30
www.eurmark.fi

Tony Axelsson
Relita AB
Libro ringväg 18, 752 28 Uppsala
Tel: 018 – 57 27 00
Tel: 0767 – 983 185
tony.axelsson@relita.se
www.relita.se

 

Revisor

Erik Albenius
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisorssuppleant

Torbjörn Borgström
Relita AB
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala
Tel: 018 – 57 27 00
Tel  018 – 57 27 01, Mob  0708 – 68 70 00
torbjorn.borgstrom@relita.se
www.relita.se