Rapport från möte i FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Officiell rapport från 51:a mötet med ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG), 3-7 juli 2017 i Genève, Schweiz, publiceras inom några veckor på FN:s webbplats under benämningen ST/SG/AC.10/C.3/102. Rapport från TDG-mötet juli 2017